woensdag 25 april 2012

Lucas 4:16-20
Vanochtend hebben we als buurt afscheid genomen van onze buurman die vorige week na een tragisch ongeval overleed.
Dankbaar zijn we omdat we in zo'n bijzondere community terecht zijn gekomen.
Gisteren was in mijn gedachten : Lucas 4:16-20 (Jesaja 61), het begin van de prediking van Jezus in de synagoge in Nazareth.
Er gaat zoveel troost vanuit.
16  En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:18  De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn,

19  om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.


20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.Lieve Marlou, Jordy, Michael en Romano speciaal voor jullie!